Připojení radiokontrol Racom v programu OE2010 (Stephan Kramer)

Článek popisuje nastavení propojení radiokontrol Racom v programu OE2010 (Stephan Kramer) verze 11.

Vše co budeme potřebovat pro nastavení i zobrazení výsledků a mezičasů se skrývá pod položkou "Spíkr" v menu.

 Spíkr menu

Nutné kroky pro spuštění se dají shrnout do následující bodů:

 1. Definice použitých radiokontrol
 2. Připojení Racom serveru přes "Online monitor - klient"
 3. Spuštění Online monitor - server
 4. Průběžná varování - sledování mezičasů

V menu jsou položky za sebou, tak jak by měly být postupně nastaveny. Pojďme si jednotlivé kroky popsat podrobněji.

1. Definice použitých radiokontrol

 • Vložte čísla radikontrol
 • Ostatní smažte, ať nezatěžujete systém (např. z předchozí etapy)
 • Za cílové ražení je považována každá kontrola s číslem pod 30.

Definice kontrol

2. Připojení Racom serveru přes "Online monitor - klient"

Data ze systému Racomu se importují protřednictvím KLIENTA! Klientů totiž může být více a jejich vstupy se sloučí v "Online monitor - server". Výstup z Racom serveru se chová jako krabička připojená přes COM port. Proto je nutné mít správně nakonfigurovaný port ve windows (Správce zařízení -> porty) - většinou:

 • bitů za sekundu - 38400
 • datové bity - 8
 • parita - žádná
 • stop bitů - 1

Stejné nastavení je pak nutné mít i v OE2010

Nastavení portu

Řízení toku dat pravděpodobně nebude nutné měnit

Řízení toku dat


První test - po nastavení portu, je již možné otestovat spojení - při vložení čipu do krabičky připojené na rádio Racomu, by se měla informace dostat do serveru Racomu, který ji pošle do klienta a záznam by se měl objevit v okně s přijatými mezičasy.

3. Spuštění Online monitor - server

Posílané mezičasy, které procházejí přes "Online monitor - klient" se slučují v "Online monitor - server". Po spuštění musíte v klientovi vyhledat server a nastavit posílání výsledků do něj!  Prakticky stačí, když je klient i server spuštěn na jednom fyzickém počítači. V našem testovaném případě, jsme pak měli:

 • Počítač(e) pro oficiální zpracování výsledků (vyčítání, prezentace, tisk), propojené LAN sítí
 • Server pro online mezičasy - připojený do LAN sítě s ostatními počítači na kterém zároveň běžel "Online monitor - klient"
 • Zvlášť počítač pro spíkra - připojený do LAN sítě s ostatními počítači, pro zobrazení mezičasů.

Teoreticky jde vše zvládnout na počítači, kde běží "Online monitor - server i klient", ale pokud dochází k technickým obtížím, může technik řešit problémy zvlášť a nerušit tak spíkrovi jeho rozložení oken na obrazovce. 

4. Průběžná varování - sledování mezičasů

Pokud nevidíte žádná data v průběžných varováních, ale v serveru vidíte přicházet data, pak máte pravděpodobně špatně nastaveno DATUM ZÁVODU!

Podpora pro spíkra obsahuje několik různých pohledů na výsledky a mezičasy. Prakticky se ale osvědčil pohled v následujícím nastavení:

Průběžná varování

Mezičasy jedné kontroly jsou v jednom okně tak, jak přicházejí z lesa. Po kliknutí na jméno závodníka se pak v dolní části okna objeví pořadí v dané kategorii na dané kontrole. Okno rychlých výsledků není defaultně zobrazeno, tak si jej nezapomeňte zapnout, checkboxem na obrázku!

Při rozmisťování oken kontrol jsme si všimli, že pokud je "child" okno z části schované pod okrajem "parent" okna, dochází ke špatnému řazení v rámci kategorie po kliknutí na jméno závodníka. Snad bude tento problém s novou verzí opraven.

Pro přehlednost při větším počtu mezičasů je opravdu nutné mít monitor s vysokým rozlišením, více monitorů, nebo více počítačů (to už je asi méně praktické).

Další výstupy asi nepotřebují komentář, a proto je nebudeme detailně rozebírat.

Nástroje pro orientační běh

Další programy a návody, které se Vám v souvislosti s orientačním během mohou hodit naleznete v tomto seznamu.