Registry a sběr dat

Za více než 10ti lety zkušeností ve vývoji software našich pracovníků se skrývá především programování webových aplikací pro sběr a analýzu dat v sociální péči a zdravotnictví. Níže je malá rekapitulace našich projektů:

Léčba AutoImunitních NervoSvalových Onemocnění
 • Registr pro sběr dat v léčebných procesech neurologických onemocnění 
 • PROCESNĚ řízený sběr dat - hlavním prvkem aplikace je proces a vizuelně zpracovaný aktuální stav ve vývojovém diagramu procesu. Chování aplikace je navázáno na odpovídající proces každé léčby, který je navržen dle doporučeného postupu.
 • Založeno na JBPM
 • www.ainso.cz

 

NRC LogoClearingové centrum výkazu očkovacích látek
 • zobrazení odezdaných výkazů o použití očkovacích látek
 • proces pravidelné synchronizace databáze Clearingového cetra a webové aplikace
 • cc.nrc.cz 

 

 • Registr pro sběr dat o léčebném přípravku z nemocnic 4 zemí Evropské unie (Belgie, Holandsko, Rakousko, Slovensko)
 • Multijazyčné řešení
 • www.confidence-project.eu

 

Informační systém pro projekt Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni.

Systém zajišťuje:

 • sběr záznamů šetření dekubitů z nemocnic po célé ČR dle standardizované metodiky
 • výpočet standardizovaných ukazatelů za celou ČR
 • porovnání jednotlivých nemocnic s průměrem v ČR
 • systematických sledováním rizikových pacientů předchází vzniku dekubitů a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v dané nemocnici

 

Informační systém pro správu procesu návrhů a vytváření standardů odborné zdravotní péče , který poskytuje:

 • správu procesu vytváření zdravotnických standardů
 • registraci návrhů standardů
 • sdílení a revizi vytvářených dokumentů v týmu vytvářející standard

 

Informační www stránky pro účastníky projektu Národní sady ukazatelů zdravotních služeb.

 

Informační systém pro správu procesu autorizace laboratoří a podpora při správě veřejných www stránek Státního zdravotního ústavu.
 
Sledování kognice u Rebifu a sběrné formuláře pro studii SKORE. Systém umožňuje sběr dat o léčebném přípravku z nemocnic po celé ČR.